beleidsmaker

“Spelletjes spelen komt tegemoet aan de drie psychologische basisbehoeften van kinderen, namelijk autonomie, relatie en competentie. … Als hieraan tegemoet gekomen wordt ontstaat er intrinsieke motivatie. Dit leidt onder andere tot meer zelfvertrouwen, dieper leren, op zoek gaan naar moeilijkere uitdagingen.” Een citaat uit de publicatie Tafel van 10 boekje van Kris Verbeeck en voor ons de drijfveer om spellen en onderwijs aan elkaar te verbinden.

Bordspelletjes worden vooral gespeeld door kinderen met hun ouders met minimaal hbo-niveau. Dat betekent dat ongeveer 70% van de Nederlandse kinderen thuis geen spelletjes speelt met hun ouders. Het blijkt dat ouders graag bij willen dragen aan de educatieve ontwikkeling van hun kind maar vaak niet weten hoe. Samen leuke en de juiste spellen spelen blijkt een plezierige tijdsbesteding te zijn, die veel bijdraagt aan het kind en de ouder in zijn kracht zet.

De makkelijkste manier om ouders te bereiken is via de school. De bewustwording dat kinderen leren door spellen te doen en hiermee belangrijke vaardigheden automatiseren is de stap die de school op zich kan nemen.  Het blijkt uit ervaring dat lager opgeleide ouders voor het bewustwordingsproces begeleiding bij nodig hebben. Wijswijs is mede ontstaan uit een experiment in Rotterdam Zuid met zes basisscholen. Daaruit bleek dat ouders geen idee hadden van het leereffect van spellen en spelen en hoe belangrijk hun rol als ouder daarin is. Bovendien bleken veel ouders nog nooit of zelden zelf spellen gespeeld te hebben. Daarom biedt wijswijs workshops aan om ouders te “leren spelen” en aan docenten om de ouders te activeren hun rol als educatief partner te vervullen. Andere workshops bieden verdere verdieping over spelletjes als leermiddel en testmiddel voor docenten.

Door naast workshops ook een spellotheek binnen de school aan te bieden, krijgen ouders een spelletje uitgelegd om te lenen en thuis te spelen met hun kinderen. Zo maken ouders laagdrempelig kennis met spelletjes.

Onze missie is bereikt als in ieder huis, op iedere school en overal waar verschillende generaties samen zijn gevalideerde spellen gespeeld worden.

Bestel online

U kunt de spellentas of spellotheek direct hier bestellen.

Home
© wijswijs 2018