school

In 2013 zijn zes basisscholen gestart met Alledaags Rekenen op Zuid. Een experiment in Rotterdam dat tot doel had om te onderzoeken hoe het rekenniveau van basisschoolleerlingen verhoogd kon worden. Als scholen een dergelijke opdracht krijgen om rekenvaardigheden te verbeteren, dan betekent het meestal dat de schooldag verlengd wordt of huiswerk.

Nu bleek het moeilijk om ouders die onzeker zijn over hun eigen rekenvaardigheden, de Nederlandse taal niet machtig zijn niet zo goed kunnen uitleggen, met hun kinderen sommen te laten doen. We zijn teruggegaan naar de basis en vroeger. Op school leer je hoe het moet en thuis oefen je door spellen te doen of naar de supermarkt te gaan. Het opvoeden gaat over samen plezier maken en regels stellen, zoals naar voren komt bij het doen van spellen.

Het bleek dat veel ouders nooit spelletjes doen of hadden gedaan. Het bleek zelfs dat zij niet beseften hoe belangrijk dat is voor de ontwikkeling van kinderen en hoe dit bijdraagt aan rekenvaardigheden. De scholen zijn spellen uit gaan leggen aan de ouders, want het bleek dat ouders niet begrepen hoe spelletjes werkten en hoe ze moesten omgaan met winnen en verliezen. Sommige ouders hadden zelfs geen basisspelstukken, zoals dobbelstenen en fiches, in huis.

De scholen hebben een spellotheek binnen de school opgezet, waar ouders spellen kunnen leren spelen en lenen om thuis met hun kinderen te spelen. De scholen hebben leerlingen ook een tas meegegeven met een aantal spellen erin om thuis te spelen, nadat deze spellen eerst met de ouders op school geoefend waren.

Zoals uit de filmpjes van de scholen blijkt, is de ouderbetrokkenheid toegenomen en beleven kinderen, ouders en de leerkrachten veel plezier met de spellen. De grootste winst is dat kinderen samen met hun ouders spellen aan het doen zijn en zo spelenderwijs ook nog beter leren rekenen.

In de klas worden deze spellen ook gebruikt in plaats van de opgaven uit de rekenboekjes..

Lees en kijk verder

Bestel online

U kunt de spellentas of spellotheek direct hier bestellen.

Home
© wijswijs 2018